Kerstin Bergh Johannesson

Kerstin Bergh Johannesson
Leg psykolog, leg psykoterapeut, med dr. Specialist i klinisk psykologi (diagnostik och psykoterapi) och psykoterapihandledare. Vidareutbildad i psykotraumatologi, posttraumatisk stress och dissociativa tillstånd. Certifierad EMDR-terapeut och EMDR-handledare. Certifierad lärare i EMDR (EMDR Institute, USA, och EMDR Europa).

Målgrupp

Jag har mångårig erfarenhet av psykoterapi vid posttraumatiska stressyndrom, PTSD, och andra traumarelaterade problem. Jag arbetar också med komplicerad sorg som uppstått efter plötsliga och traumatiska förluster.

Inriktning

Jag använder EMDR som behandlingsmetod när detta är möjligt och lämpligt. EMDR är en internationellt erkänd psykoterapeutisk metod för behandling av PTSD, men kan också tillämpas vid annan näraliggande problematik. Se också www.emdrutbildning.se. Min grundorientering är psykodynamisk med uttalat integrativa inslag av kognitiva, inlärningspsykologiska och kroppsorienterade förhållningssätt. Jag arbetar klientcentrerat, du som klient för i terapiarbetet upptäcka dina egna potentialer och resurser.

Handledning och utbildning

Jag ger utbildningar i EMDR-terapi och erbjuder även handledning i EMDR-metodik, individuellt eller i grupp.

Verksamhetsort

Jag är verksam i Uppsala, men erbjuder också utbildningar och föreläsningar på andra orter i Sverige.

Kontaktinformation

Kerstin Bergh Johannesson
Telefon 0761-463040
E-post kerstin.bergh.johannesson@upmo.se
Länkar emdr.se, emdr.org