Samuel Gaunitz

Samuel Gaunitz, Leg. Psykolog och psykoterapeut

Samuel Gaunitz
Leg. psykolog och psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi (metodutveckling / utvärdering, behandling / rådgivning samt konsultation / handledning) och psykoterapihandledare. Vidareutbildad i familjeterapi och klinisk hypnos. Fil dr. Tidigare universitetslektor.

 

Målgrupper

Fokus för mitt arbete är korta och längre terapier med vuxna. Jag kan även erbjuda terapi för äldre, parterapi och familjeterapi. Jag har funnit att mitt arbetssätt är särskilt bra vid relationsproblematik och livskriser, vid svårigheter med självkänslan och vid problem där känslorna behöver fokuseras.

Inriktning

Min inriktning är framför allt psykodynamisk med ett utvecklingspsykologiskt perspektiv.

Erfarenheter

Jag har mångårig klinisk erfarenhet från Barn- och Ungdomspsykiatrin, vuxenpsykiatrin samt familjerådgivning och har arbetat med många kliniska metoder som kan befrukta det psykodynamiska arbetssättet — exempelvis med inre bilder och korttidspsykoterapi.

Jag har undervisat vid Uppsala universitet bland annat i psykodynamiska teorier och personlighetsdiagnostik och senast i existentiell psykologi. Jag handleder inom olika utbildningar samt olika yrkesgrupper.

Forskning

Jag har forskat vid Uppsala universitet på hypnos och bildminne.

Övrigt

Jag har behållit intresset för inre bilder – liksom för ”yttre” bilder och har varit examinator på en Steg I-utbildning i bildpsykoterapi i Stockholm.

Kontaktinformation

Samuel Gaunitz
Telefon 073-075 70 69
E-post samuel.gaunitz@upmo.se