Ulla Arnell

Ulla Arnell,  Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

Ulla Arnell
Leg psykolog, leg psykoterapeut. Specialist i klinisk psykologi ( psykoterapi och handledning )

Målgrupp

Jag arbetar med psykoterapi, och har lång erfarenhet av stöd- och krissamtal med vuxna och unga vuxna.
För unga som just flyttat hemifrån, vid studieproblem och identitetskriser
Vid relationsproblem, skilsmässor av olika slag och vid förluster och sorg.
Pensioneringen för ofta med sig problem och kriser och åldrandet kan också innebära att svåra och olösta tidigare upplevelser och problem dyker upp igen.
Många människor har kämpat hela livet med existentiella svåra frågor vilka aktualiseras när arbetslivet avslutas.
Varje fas i livet har sina problem och kriser där kunskap och erfarenhet klart visar att terapeutiska samtal är till stor hjälp.

Inriktning

Min grundsyn i det terapeutiska arbetet är psykodynamisk, kognitiv och existentiell. Jag har tidigare haft tjänst som handledare och utbildare inom psykiatrin på Akademiska sjukhuset, Uppsala. Inom denna tjänst och som universitetslärare i psykoterapi har jag utvecklat och kontinuerligt uppdaterat förståelsemodeller och metodik gällande människans livsproblem och kriser och även psykiska störningar.

Konsultation och handledning

Jag har under mitt yrkesliv utvecklat ett mångårigt samarbete med kvalificerade behandlingsinstitutioner i Storbritannien. Jag har ett särskilt intresse för komplexa psykiska problem, och har under ett flertal år handlett psykoterapeuter inom detta område.

Psykoterapi för äldre

Jag erbjuder också terapi för äldre, som kan behöva komma tillrätta med de livsproblem som aktiveras när arbetslivet avslutas.

Seminarier

Ett av mina intressen är verksamheter som förenar psykoterapi, religion och litteratur. Som exempel har jag varit med att utveckla Trialoger i Sverige, en seminarieverksamhet där företrädare för respektive område utbytt erfarenheter om livsfrågor och människans existentiella livsvillkor.

Kontaktinformation

Ulla Arnell
Telefon 0722-350350
E-post ulla.arnell@upmo.se
BESÖKSADRESS Kålsängsgränd 4D,  75319 Uppsala