Relationsproblematik

Relationsproblem och parterapi

Vi har alla ett behov av att få uppmärksamhet och bekräftelse i våra nära relationer. Relationsproblem kan uppstå när vi inte får den närhet och det bemötande som vi hoppas på. Relationsproblemen kan förvärras om vi har tidigare erfarenheter av att ha blivit utsatta – något som kan göra oss lättsårade, extra känsliga och lättkränkta.

Relationsproblemen kan bli större om man mer eller mindre medvetet undviker närhet och samtal. Partnern väntar på kontakt men i stället avfärdar man och avbryter – har svårt att kommunicera.

Ofta berättar partnern inte om sina sårade känslor eftersom det är känsligt att visa sin ömtålighet. Vi saknar då helhetsbilden av vårt relationsproblem, ser inte vår egen del i problematiken och skyller hellre på den andre.

Individualterapi

Relationsproblemen kan bearbetas när man går i en individualterapi. Man får en förståelse för hur man bidrar till relationsproblemen och får möjligheter att ändra sitt beteende gentemot sin partner.

Parterapi och konstruktiv dialog

Ibland känns det bäst för båda i ett par att gå i en parterapi där man kan arbeta med sina relationsproblem direkt tillsammans med terapeuten. Med sin partner på plats i terapirummet får man hjälp att utveckla en mer konstruktiv dialog. Man lär sig att kommunicera på ett öppnare och mer respektfullt sätt. I den konstruktiva dialogen märker man hur låsningarna uppstår och får en förståelse för hur man ska kunna komma förbi dem.

På så vis har man möjligheter att lära sig nya sätt att samspela – att hitta redskap som man kan ta till i fortsättningen.