Tommi Räihä

Tommi Räihä
Leg psykolog, leg psykoterapeut. Fördjupningsutbildning inom posttraumatisk stress samt komplexa traumarelaterade och dissociativa tillstånd. Certifierad EMDR-terapeut. Certifierad EMDR-terapeut och EMDR-handledare.

Målgrupp

Jag har lång erfarenhet av psykologisk behandling av kris- och traumarelaterade tillstånd, både akuta krisreaktioner, PTSD och komplex traumatisering. Tidigare var jag under många år anställd på Kris- och Traumacentrum i Stockholm. Jag arbetar även med behandling inriktat mot nedstämdhet, depression, oro och ångest, relationsproblem samt vålds- och aggressionsrelaterad problematik i nära relationer.

Inriktning

De psykoterapeutiska metoder som jag använder mig av är psykodynamiska metoder som integrerar olika synsätt och riktningar inom modern psykoterapi. Jag tillämpar också EMDR-terapi (Eye Movement Desensitization and Reprocessing Therapy) för behandling av psykiska trauman och ibland även för andra tillstånd som kan vara relaterade till plågsamma minnen. EMDR-terapi är en evidensbaserad psykologisk behandlingsmetod.

Samarbetsrelationen mellan mig och dig som klient ser jag som grunden för behandlingsarbetet där problembeskrivning, behandlingsplan och målsättningar formuleras gemensamt.

Handledning och utbildning

Jag anlitas för handledning i EMDR-terapi och föreläsnings- och utbildningsinsatser inom kris- och traumaområdet.

Verksamhetsort

Jag är verksam i Uppsala och i Stockholm, men ger också handledning och föreläsningar på andra orter. Handledning och föreläsning kan även ges genom digitalt möte.

Kontaktinformation

Tommi Räihä
Telefon 0709-55 72 97
E-post tommi.raiha1@gmail.com
Länkar emdr.se