Livskris

Livskris vid övergångar eller påfrestningar

Alla människor berörs av livskriser. De kan komma vid övergångar i vår utveckling, som när vi flyttar hemifrån, när vi åldras, vid pensioneringen för att ta några exempel.

Livskriser kan också utlösas av svåra påfrestningar som en skilsmässa, en separation, när en anhörig blir sjuk, en olycka, om man förlorar jobbet och av mycket annat.

Det är som om vi förlorar fotfästet, tappar orienteringen – marken gungar under fötterna. Man kan få en känsla av att man inte längre är säker på vem man är. Frågor som kan dyka upp är: Hur ska jag förstå det här? Vad ska jag göra med mitt liv nu?

Man känner sig nedstämd, har svårt att se hoppfullt på någonting alls. Kan drabbas av ångest och koncentrationssvårigheter, ha svårt att fatta beslut.

Hjälp att reda ut

För det mesta klarar vi trots allt av livskriserna själva och med närståendes stöd. Men när svårigheterna blir för stora kan vi behöva professionell hjälp för att hantera livskrisen.

Psykoterapeuten ger den drabbade utrymme och möjligheter att berätta om det som har hänt – lyssnar och hjälper till med att reda ut kaotiska känslor och tankar.

EMDR-terapi kan användas om samtal inte är tillräckligt.