Självkänsla

Självkänsla, självförtroende och självbild

Många av oss lider av en låg självkänsla – man tappar lätt tron på sig själv och känner sig värdelös. Man är inte trygg i sig själv, känner sig  utsatt och är känslig för kritik.

Vid låg självkänsla tolkar vi lätt signaler från omgivningen som negativa och kan vara rädda för att bli avslöjade som dåliga. Däremot har vi svårare för att ta till oss de positiva signalerna.

Likaså är det lätt att bli överdrivet kritisk mot andra.

Ofta försöker vi kompensera för den låga självkänslan genom att söka bekräftelse från andra för något som vi är bra på. Vi kompenserar för låg självkänsla genom prestation – har en prestationsbaserad självkänsla.

Självförtroende

Det som vi är skickliga på kan ge oss ett gott självförtroende. Att vi har ett gott självförtoende betyder att vi tror på vår förmåga att lösa uppgifter och att klara av jobb inom områden som vi vet att vi är bra på.

Självkänsla och självförtroende är inte samma sak. Man kan ha ett bra självförtroende men ändå ha en låg självkänsla. Exempel: En kirurg som är skicklig och litar på sin förmåga som kirurg kan ändå vara rädd för att bli kritiserad och sedd över axeln.

Självbild

Självbild är ett begrepp som ligger nära självkänsla och självförtroende. Självbild syftar på hur vi ser på oss själva och hur vi tror att andra uppfattar oss. Det är lättare att samspela med andra om den bild vi har av oss själva stämmer väl överens med den bild andra har av oss.

Att höja självkänslan

Med hjälp av psykoterapi kan man arbeta på att höja självkänslan: Man kan undersöka hur den låga självkänslan en gång har uppstått, bli klar över hur den kommer till uttryck och förstå mera om vilka mönster som gör att den finns kvar.

I stället för att dra sig undan, att automatiskt skylla på sig själv när något går snett, kan man få hjälp att prova nya förhållningssätt och nya beteenden som ger bättre utdelning i samspel.