Maria Weimers

Maria Weimers
Leg. psykoterapeut, Dipl. uttryckande konstterapeut, Fil. Magister.

Målgrupper

Jag arbetar främst med individualpsykoterapi, men även med par eller grupp och har mångårig erfarenhet av såväl ungdomar som vuxna. Behandlingen kan vara längre eller kortare, beroende på problematik och målsättning.

Inriktning

I mitt arbetssätt integrerar jag kognitiva och modernt psykodynamiska teorier och metoder. Det bärande elementet är den terapeutiska samarbetsrelationen mellan mig och klienten. Ett viktigt inslag är också skräddarsydda hemuppgifter eller ”experiment” mellan träffarna som förstärker effekten av vårt arbete under sessionerna.

Som samtalspartner erbjuder jag även kreativa verbala och icke-verbala metoder när det gagnar klientens process. Min erfarenhet är att dessa kan vara ett värdefullt komplement för upplevelser som inte helt går att fånga eller uttrycka enbart med ord:

 • Klinisk hypnos (fysiskt närvarotillstånd med ökad psykisk klarhet)
 • Konstterapi (bild, musik, drama, kropp/rörelse, poesi)
 • Symboldrama (inre bilder, visualiseringstekniker)
 • EMDR (specifik metod för bearbetning av trauma)

Arbetsområden

Många människor som söker och sökt min hjälp uttrycker att de känner sig sökande och vilsna, men är klara över att de söker en förändring. De lidanden som ofta visat sig vara centrala att bearbeta för att kunna bryta gamla mönster är:

 • Depression och nedstämdhet
 • Låg självkänsla
 • Ångest och oro
 • Kroppsliga icke-medicinska symtom
 • Relationssvårigheter
 • Traumatiska upplevelser
 • Existentiella frågor

Verksamhetsort

Jag arbetar med egen verksamhet i Uppsala under företagsnamnet Arioso Psykoterapi.

Läs mer om

Kontaktinformation

Maria Weimers
Telefon 076-830 72 70
E-post info@marioso.se
Länkar marioso.se